училиштето

       денес
ДОБРЕДОЈДОВТЕ
на web-страницата на нашето училиште.
На оваа страница можете да најдете информации за нашето училиште.

ул. Маршал Тито бр. 91  -  Крушево

факс:   (048) 47 72 79 тел: (048) 47 70 73  

e-mail: